Marinen (M)

Försvarsgren inom Försvarsmakten bestående av marinstridskrafter.