Milis

Grupp människor som kan utföra vissa militära uppgifter. De har kort militär utbildning men är inte soldater utan har vanliga arbeten. Milisen kan kallas in för militära uppgifter i kriser, oftast på platsen där de bor. Milis kan också vara en militär grupp som inte tillhör den vanliga armén utan som strider för en organisation eller ett politiskt parti. I ett inbördeskrig slåss ofta flera miliser mot varandra. I en del länder kallas polisen för milis.