Militära försvaret

Benämning av den militära delen av totalförsvaret. Omfattar väpnat försvar i krig och nödvändiga beredskapsföreteelser i fred.