Militära sjukhus

Benämning på fältsjukhus, krigssjukhus och sjukhuskompani.