Militärstrategiskt läge

Total situation avseende stridskrafter och deras beredskap med hänsyn till militärpolitiskt läge, hotbild och militärgeografiska förhållanden.