Minbomb

Flygburen ammunition med tryckverkan för att oskadliggöra minor.