Minerat område

Område till lands som är eller betraktas som farligt beroende på förekomst eller misstänkt förekomst av minor.