Minfält

Definierat område till lands inom vilket minor utplacerats.