Mobilisering

Försvarsmakten intar helt allmän mobilisering eller delvis sin krigsorganisation och kan därvid även ta i anspråk andra tillgångar än sådana som FM disponerar i fred eller genom avtal.