Mönstring

Sedan 1 juli 2010 är antagningsprövningen till en befattning inom totalförsvaret frivillig. Tidigare var antagningsprov obligatoriskt för totalförsvarspliktiga män före inskrivning till en befattning inom totalförsvaret. Från och med 2011 ska alla 18-åringar, både tjejer och killar, istället göra en lämplighetsundersökning.