Multilateralt samarbete

Multilateral samarbete äger rum mellan flera aktörer/parter, till skillnad från ett bilateralt samarbete som sker mellan två parter. I internationella sammanhang talar man om multilateralt samarbete då flera länder samarbetar kring en gemensam fråga eller sak.