NBC-krigföring

Krigföring där N-, B- och C-stridsmedel kommer till användning. Se även CBRN.