NBC-skydd

Samlingsnamn för skydd mot där N-, B- och C-stridsmedel. Omfattar både materiellt skydd och skydd i form av en kunskapsnivå. Se även CBRN.