NBC-stridsmedel

Sammanfattande benämning på nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel. Se även CBRN.