NGO (Non Governmental Organisation)

Engelsk förkortning som betyder: Statligt obundna organisationer. Dessa organisationer verkar internationellt och är inte i synnerhet nationellt bundna. Exempel på NGO:er är b la Amnesty International