Napalm

Generell benämning på brandstridsmedel som består av förtjockade petroleumprodukter