Nationalism

Idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.   Flera forskare menar att nationalismen är en produkt av det moderna samhället. Tidigare exempel på likartade fenomen finns, t.ex. i antikens Grekland, men det är uppenbart att folkbildning, industrialisering och urbanisering har spelat en viktig roll för utvecklingen av ökad nationell identifikation. Statsnationalism utgår från idén om en stat inom vilken alla medborgare oavsett härkomst ska integreras (t.ex. USA). Etnonationalism utgår från idén att en stat bör vara etniskt avgränsad till en enda nation (ett enda folk).