Nationernas Förbund

Föregångare till vad vi idag känner till som Förenta nationerna. Nationernas förbund (eng: League of Nations) grundades på initiativ av den amerikanska presidenten Woodrow Wilson efter första världskrigets slut. Precis som dagens Förenta nationerna var organisationens uppgift att skydda den internationella freden och säkerheten. En utav anledningarna till att organisationen misslyckades med sitt uppdrag var att den saknade möjlighet att tvinga stater att lyda beslut. Detta kan jämföras med de befogenheter som dagens Säkerhetsråd har. I och med andra världskrigets utbrott så var Nationernas förbund ett misslyckande, men samtidigt bidrog dess existens till att Förenta nationerna kunde lära sig utav de tidigare misstagen.