Nato

North Atlantic Treaty Organization, var tidigare en renodlad försvarsallians med ömsesidiga försvars- och säkerhetsgarantier mellan medlemmarna. Det innebär att om ett Natoland blir utsatt för krigshandlingar ses det som ett angrepp på alla medlemsstater.

 

Sverige är militärt alliansfritt och därför inte medlem i Nato. Däremot deltar Sverige i Natoledda insatser i bland annat Afghanistan. Sverige är även medlem i Natosamarbetet Partnerskap för fred (PFF).

 

Natos 28 medlemmar (medlemsår): Albanien (2009), Belgien (1951), Bulgarien (2004), Danmark (1951), Estland (2004), Frankrike (1951), Grekland (1952), Island (1951), Italien (1951), Kanada (1951), Kroatien (2009), Lettland (2004), Litauen (2004), Luxemburg (1951), Nederländerna (1951), Norge (1951), Polen (1999), Portugal (1951), Rumänien (2004), Slovakien (2004), Slovenien (2004), Spanien (1982), Storbritannien (1951), Tjeckien (1999), Turkiet (1952), Tyskland (1955), Ungern (1999) och USA (1951).

 

Läs mer om Nato.