Naturresurser (naturtillgångar)

är allt i naturen som efterfrågas av människan. Det gäller både det som utnyttjas och det som inte utnyttjas. Det kan också vara sådant som inte ens har upptäckts. Det finns olika typer av naturresurser. Vissa resurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från solen. Andra kräver viss skötsel men är förnybara, till exempel vatten, djur och växter. En tredje typ finns det bara en viss mängd av. Av dessa kan en del återanvändas, till exempel sand och mineral. Andra förstörs vid användning, till exempel olja och kol.