Neutralitet

Neutralitet är ett begrepp som används för att definiera icke-deltagande och opartiskhet i militära allianser.