Nomader

kallas folk som inte är bofasta utan flyttar från plats till plats. Det vanliga är att de flyttar med sina djur efter årstiderna, så att djuren får så bra bete som möjligt. Jägarfolk flyttar på samma sätt efter vilda djur. Nomader finns i alla världsdelar. De lever främst i trakter som inte lämpar sig för jordbruk, till exempel öken, stäpp och savann i varma områden i Afrika och tundra i kalla områden vid Norra ishavet. Nomader kan man också kalla grupper av människor som behöver flytta från plats till plats för att försörja sig. Ser man det så är till exempel cirkusfolk också nomader.