Nukleära stridsmedel

Utgörs av kärnvapen, även N-stridsmedel.