Ockupation

Besittningstagande eller besättande. Folkrättsligt innebär ockupation dels besittningstagande av herrelöst territorium, dels militärt besättande av annan stats territorium.