Offensiva informationsoperationer (IO-O)

Samlade och vanligen samordnade åtgärder i fred, kris och krig för att påverka en motståndares information samt informations- kommunikationssystem för att därigenom bl.a. påverka dennes förmåga till rationellt beslutsfattande och därmed gynna egna syften. Genomförs t.ex. genom - fysisk attack - vilseledning - skydd mot informationshämtning - psykologiska operationer - telekrig. (Jmf informationsoperationer)