Offentlig handling

Handling som enligt tryckfrihetsförordningen definieras som allmän och inte innehåller sekretessbelagd uppgift. Vem som helst kan begära att få se en offentlig handling.