Ominriktning

1. Anpassning av Försvarsmakten till förändrade uppgifter.
2. Omprioriteringar av gällande uppgifter. Jämför med "anpassning"