Operation

(Försvarsmaktens definition) Sammanfattande benämning på en serie förflyttningar och stridsverksamhet och därmed förbunden stödverksamhet på marken, till sjöss eller i luften samt övrig verksamhet som gemensamt syftar till att nå ett bestämt mål inom ett operationsområde. Leds av överbefälhavaren och militärbefälhavare.