Öppna källor

Underrättelsekällor, utan sekretess, som t ex tidskrifter, verksamhetsberättelser och databaser som efter sammanställning är informativa och har underrättelsevärde.