Överbefälhavaren (ÖB)

Chef för myndigheten Försvarsmakten (FM) i fred och krig. Är en person och inte en organisation eller myndighet.