PFF

Partnerskap för fred, ett program med ett antal avtal mellan Nato och enskilda stater i Europa. Engelsk benämning PFP: Partnership for Peace.