Pandemi

När en sjukdom sprids snabbt och leder till att många människor blir sjuka runt om i hela världen.