Perceptionsstyrning

Strategiska/politiska aktiviteter med syfte att påverka känslor, avsikter och verklighetsbild hos befolkning och/eller beslutsfattare i ett annat land för att den officiella inställningen skall bli till förmån för avsändaren. Detta sker genom att selektiv information överförs till eller hindras att nå målgruppen.