Pliktverket

Pliktverkets uppgift är att bemanna det svenska totalförsvaret. Pliktverket mönstrar, antagningsprövar och skriver in de bäst lämpade till värn- eller civilpliktsutbildning. Pliktverket för också register över alla som är krigsplacerade i försvaret eller i en frivilligorganisation. Pliktverket stöder de militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring.