Politisk förvarning

Förändringar i det säkerhetspolitiska läget som, med eller utan militär förvarning, uppmärksammas viss tid före ett eventuellt angrepp eller som avslöjar hot om sådant angrepp.