Preskriberas

Upphöra, bli ogiltig. Ett brott preskriberas ofta efter en viss tid, brottet avskrivs trots att det inte är löst.