Pressombudsmannen

Allmänhetens Pressombudsman (PO) ger hjälp och råd till personer som anser kränkta eller felaktigt behandlade i media. PO kan hänskjuta ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON) för avgörande.