Prognos

Inom underrättelse- och säkerhetstjänsten: en bedömning av förväntad och därmed sannolika händelseutveckling vid motparts/annan parts stridskrafter under kommande tidsperiod.