Psykologisk krigföring

Utgör en aspekt av informationskrigföring (se ovan) där man medvetet utnyttjar den mänskliga psykologin för att påverka en utvald målgrupps uppfattningar, attityder, beslut och beteende. Brukar delas in i propaganda, desinformation och ryktesspridning.