Psykologiska operationer (PSYOPS)

Inlånad militär term från NATO. Aktiviteter i fred, kris och krig riktad mot andra nationers fientliga, vänligt sinnade eller neutrala grupper i syfte att påverka målgruppens attityder, tankar och beteende. Detta kan innefatta främmande regeringar, organisationer, militära enheter, andra grupper eller individer. Syftet är att inplantera eller förstärka sådana attityder och beteenden hos de främmande målgrupperna som är gynnsamma för avsändaren.