Rädda Barnen

En barnrättsorganisation som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen slår fast varje barns rätt till överlevnad, utveckling och medinflytande i frågor som rör dem själva. Läs mer på www.rb.se