Räddningschef (räch)

Leder kommunal räddningskår och ansvarar för att den beredskap som anges i räddningstjänstplanen upprätthålls