Räddningsledare

1. I den kommunala räddningstjänsten: räddningstjänst eller den som denne utsett.
2. I fjällräddningstjänsten och i fråga om efterforskning: länspolismästare eller den som denne utsett.
3. I övrig räddningstjänst: den som ansvarig myndighet utsett.