Räddningstjänst

De räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom och miljö. Läs mer intern