Ratifikation

Ratifikation är ett beslut av en stats regering att förbinda staten till en internationell överenskommelse (traktat), till exempel ett avtal eller föredrag. Begreppet används ofta inom folkrätten, då en stat måste ratificera en överrenskommelse som slutits i exempelvis FN för att bli traktaträttsligt bunden till den.