Repressalie

Inom det statsvetenskapliga fältet och folkrätten betyder repressalier legitima motåtgärder/påtryckningar som en stat vidtar mot en annan som gjort sig skyldig till folkrättsbrott.