Röda korset

Röda Korset är en humanitär organisation som finns i hela världen. Organisationens syfte är att lindra och förhindra mänskligt lidande genom att arbeta för och tillsammans med människor som befinner sig i utsatta situationer. Läs mer på www.redcross.se