SWAFRAP

Engelsk förkortning som utskrivs Swedish Air Force Rapid Reaction Unit JAS 39 eller Flygvapnets snabbinsatsförband på svenska. Förbandets uppgifter är luftförsvar och/eller begränsad flygspaning och kan sättas in i Europas omedelbara närhet eller inom en radie av 400 mil från Bryssel på order av regeringen efter förfrågan från FN, OSSE eller EU. Förbandet kommer att bestå av 280 befattningar av olika slag.