Säkerhetspolitik

Ett lands åtgärder för att trygga sin fred, frihet och sitt självbestämmande.