Sanktion

En sanktion innebär att handlingsfriheten för en stat eller dess ledare begränsas efter kollektivt beslut från andra stater. Det kan röra sig om ekonomiska sanktioner där tillgångar som finns på bankkonton i andra länder blir frysta. Det kan även vara reserestriktioner där man förbjuder ledare och andra högt uppsatta statsanställda att resa utanför landet.

 

Sanktioner är tidsbestämda och genomförs för att få en stat eller dess regering att ändra sin politik på något vis. Ofta handlar det om att staten är inblandad i en konflikt som hotar fred och säkerhet eller att staten kränker de mänskliga rättigheterna. Sanktioner är ett värdefullt komplement till övrig diplomati eftersom de är tvångsåtgärder som snabbt kan få konsekvenser för de som är utsatta för dem.